Visitekaart / Business kaart Richard H.C. Lazeron

 

Dr. R.H.C. Lazeron , neuroloog en CMIO (Chief Medical Information Officer)
Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe & MUMC+
Technische Universiteit Eindhoven, Electrical Engineering; Signal Processing Systems

MUMC +, Neurologie
T   (040) 227 97 77  M    06-20374087 E    lazeronr@kempenhaeghe.nl W    www.kempenhaeghe.nl
A Kempenhaeghe    Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze;      Postbus 61, 5590 AB Heeze
A TUE                      Groene Loper 3, 5612 AE Eindhoven;  Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
A MUMC                   P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht; Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

ACE-Kempenhaeghe-in-RGB-+-stand-proef-en-kleuren-opbouw                      MUMC

 

 

Visitekaartje R.H.C. Lazeron
Visitekaartje R.H.C. Lazeron
 

Ook functie bij TU Eindhoven:

 

TU Eindhoven

 

R.H.C. Lazeron

Faculteit Electrical Engineering

Afdeling: Signal Processing Systems
Gebouw Flux

kamer FLX 7.070
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

 

Email: r.h.c.lazeron@tue.nl

 

 

Also position at TU Eindhoven:

 

TU Eindhoven

 

R.H.C. Lazeron

Faculty Electrical Engineering

Group: Signal Processing Systems
Building Flux

room FLX 7.070
PO box 513
5600 MB Eindhoven

 

Email: r.h.c.lazeron@tue.nl

 

 

 

Ook functie bij MUMC Maastricht:

 

TU Eindhoven

 

R.H.C. Lazeron

MUMC +

Afdeling: Neurologie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

 

Email: richard.lazeron@mumc.nl

 

 

Also position at MUMC Maastricht:

 

TU Eindhoven

 

R.H.C. Lazeron

MUMC +

Department: Neurology
PO box 5800
6202 AZ Maastricht

 

Email: richard.lazeron@mumc.nl